Pages Menu
Categories Menu

Profil

 

profil-newvlastním jménem – Jiří Vondráček,                                                                            france    united-kingdomgreat-britain     russian-federation
narozen 7. 3. 1954 v Litoměřicích

Do oblasti umění vstupuje již na přelomu 60. a 70. let pod vlivem písničkářů (Bob Dylan, Donovan, Bulat Okudžava a Vladimír Vysocký). Veřejně vystupuje již od konce roku 1969 a to v duu Bodlák – Vondrák. Profesionálním hudebníkem – písničkářem je od roku 1979, nejprve jako člen autorského a muzikantského týmu Froso Tarasidu. Jeho písně vycházejí na nemnohých gramofonových deskách a jen občas, zejména pro jeho protisocialistické zaměření. Od roku 1980 do září 1982 pak ve folkové formaci Bodlák – Vondrák – Polák plní sály téměř v celé republice.
V roce 1989 píše divadelní poetickou a hudební koláž Skutečně jsem nechtěl ublížit nikomu, která se stává jedním z kmenových představení Divadla na provázku v Brně a hraje se rekordní počet repríz nejen v tehdejším Československu, ale i v Rakousku, Německu a Polsku. Tato divadelní hra vychází i na historické první LP desce Divadla na provázku. Jeho spolupráce s divadlem dostává širší rozměr – vystupuje Na Provázku v představení Marka Rozovského Koncert V…, píše scénickou hudbu a písně k několika představením divadla Brett ve Vídni, kde také v inscenaci Alibis vystupuje nejen jako autor hudby a písní, ale rovněž jako jejich interpret a herec.
Se svou skupinou BOWLE účinkuje v letech 1989 – 1994 na několika stovkách koncertů v Rakousku, Německu, Polsku, Holandsku, Rusku, Ukrajině, Kazachstánu atd. Z těchto turné vychází i první CD BOWLE 92 – 93 LIVE.
V roce 1990 vyšla jeho první kniha – román z antického Říma – OSUD JMÉNEM PERTINAX a prvně navštěvuje Bulata Okudžavu na jeho chatě v Pěredělkinu u Moskvy. V tomtéž roce zakládá uměleckou agenturu a posléze i hudební vydavatelství Free Art, zastupuje nejvýznamnější osobnosti československé hudby, jimž později vydává LP, CD a MC.
V roce 1994 vychází jeho první CD šansonů ŠANSONY A PÍSNĚ. V tomtéž roce se začíná věnovat i televizní tvorbě – jako scénárista a režisér natočil sérii asi 20 cestopisných reportáží zejména z Itálie a Řecka. Jeho cestopisné reportáže o Toskánsku byly oceněny na festivalu v italském Varese.
V příštích letech vycházejí CD, na nichž se podílí interpretačně i autorsky:
BOWLE – LIVE, VKV – FIALOVÝ VÍKEND, VONDRÁK ZPÍVÁ OKUDŽAVU – MODRÝ BALÓNEK, rozšířená reedice (2014) VONDRÁK -PÍSNĚ B.OKUDŽAVY – MODRÝ BALÓNEK… jeho písně vycházejí i na mnoha CD jiných interpretů.
V letech 1994 – 1995 točí svůj první umělecké dokumentární filmy Porta 94 a NADĚJE A STESKY BULATA OKUDŽAVY. Na tento film v příštích čtyřech letech naváže ještě dalších 12 filmů, které dohromady vytvoří kritikou i publikem vysoce ceněný cyklus BÁSNÍCI EVROPY, v němž byly zachyceny osobnosti takového formátu jako Donovan (Irsko), Hugues Aufray (Francie), Ian Anderson z Jethro Tull (Anglie) ad. Tyto filmy se staly součástí exkluzívní nabídky České televize na festivalu TV tvorby v Cannes.
Jako poslední český žurnalista se sešel s Gilbertem Bécaudem.

V říjnu 1995 se na pozvání Jiřího Vondráka uskutečňují jediné a poslední koncerty Bulata Okudžavy v České republice – z tohoto koncertu vychází i limitovaná série CD a hodinový záznam České televize. V druhé polovině devadesátých let vydává další tři knihy – Miroslav Donutil – UPROSTŘED BĚHU (životopisná kniha o herci Národního divadla), BULAT OKUDŽAVA – poslední koncert (kniha vzpomínek na koncert Bulata Okudžavy v Brně a Praze) a knihu pro děti POHÁDKY Z DOBRÁČKOVA. V příštích letech vyšly další knihy: POVÍDKY Z TESKNÉ KAPSY, LEGENDY F+C, BACK BEAT, druhé vydání Osud jménem Pertinax,
V roce 1998 končí s hudbou a věnuje se již jen televizní tvorbě. V roce 2000 se stává jeho partnerem ve Free Artu producent a televizní scénárista Pavel Loffelmann a jako jejich první společné dílo vzniká epos třinácti hodinových filmů o historii československého folku LEGENDY FOLKU A COUNTRY. Za tento cyklus byl oceněn cenou Porta 2000. Ve stejném roce natočil první z cyklu 36 filmů o osobnostech české autorské písně UPROSTŘED BĚHU.
Velmi ceněným dílem byl dokumentární film Pravomilu Raichlovi – NAVZDORU OSUDU.
V roce 2005 absolvuje s triem VKV turné po USA. V celkem třinácti koncertech se kapela představila ve čtyřech státech severní Ameriky.
Z dalších filmů uveďme ještě mnohokrát oceněný dokument JAREK A AMADEUS (J.Nohavica přebásnil libreto opery Cosi fan tute)
Ceny: Zlatá Praha 2007, ARS and Film Telč, Evropský festival dokument.filmů Český Těšín …
Dalším oceněným filmem byl JIŘÍ SUCHÝ – V TAKOVÝ KRÁSNÝ SPOLEČNOSTI ( Ars and Film)
V říjnu 2013 natočil s Jaromírem Nohavicou další dokument – JAREK V MOSKVĚ – o pobytu, koncertech a oceněních českého písničkáře v ruské metropoli.
Ve stejném roce natočil dokumentární film TICHÁ PÍSEŇ JAVORŮ a koncert – k 70. narozeninám brněnského skladatele a textaře Petra Uprycha a 50. výročí existence skupiny Javory.
V říjnu 2014 vychází v pražském nakladatelství Omega v pořadí devátá kniha „OKUDŽAVA, aneb od Nohavici k Provázku“. Tuto knihu, kterou úspěchem presentuje v rámci svého koncertu v sále Českého centra v Moskvě pokřtila výzmaná ruská básnířka a písničkářka Jelena Frolová 22.ledna 2015.
V březnu 2015 dokončuje další 13.dílný cyklu dokumentárních filmů Back beat o legendách světového rocku. Cyklus je připraven k premiérovému vysílání od září 2015 na ČT Art a reprízám na ČT 2.
Za dobu své umělecké činnosti vytvořil:
– cca 130 dokumentárních filmů ( + cca 50 – 60 dílů různých hudebních magazínů)
– 11 knih (+ spolupráce na dalších cca deseti jiných)
– 5 AUTORSKÝCH CD
– 4 divadelní hry

kontakt

Jiří Vondrák
Nerudova 7, 602 00 Brno
tel: (00420) 605 256 457
e-mail: vondrak@free-art.cz

 

———————————————————————————————————————————————————————-
Version française

Nom – Jiří Vondráček,
Né le 7. 3. 1954 a Litoměřice

Entre dans le milieu artistique au tournant des années 60 et 70 sous l´influence des chansonniers (Bob Dylan, Donovan, Bulat Okudžava et Vladimír Vysocký).Musicien professionnel – a partir du 1979. Etant donné ses orientations politiques (contre le régime du moment), ce n´est que de temps en temps que ces chansons apparaissent et sur peu de disques. En 1989, il compose sa pièce de théâtre poétique et musicale « Je ne voulais vraiment faire de mal a personne » qui devient une des pièces les plus représentées au Théâtre « Na provázku » a Brno, en jouant un nombre record de répétition non seulement en Tchécoslovaquie d´alors mais aussi en Autriche, en Allemagne et en Pologne. Cette pièce de théâtre sort aussi sur le premier disque 33 tours du Théâtre « Na provázku ». Sa collaboration avec ce théâtre prend de l´importance – il participe a la pièce de Marek Rozovský « Concert V… », il écrit la musique scénique et les chansons pour plusieurs pièces du théâtre Brett a Vienne ou il participe aussi a la mise en scéne de la pièce « Alibis» non seulement comme auteur de la musique et des chansons, mais aussi comme interprete et acteur. Dans les années 1989 – 1994, il donne des centaines de concerts en Autriche, en Allemagne, Pologne, Hollande, Russie, Ukraine, Kazakhstan, etc.. avec son groupe BOWLE (premier CD BOWLE 92 – 93 LIVE) En 1990, il rend, pour la premiere fois, visite a Bulat Okudžava dans son chalet a Pěredělkin, prés de Moscou. La même année, il crée son agence artistique, puis sa maison d´édition musicale Free Art.  Il représente les personnages les plus importants de la musique tchécoslovaque, et édite ultérieurement leurs disques. En 1994, son premier CD musical appelé «Chansons et chants » apparaît, ainsi qu’un roman historique se déroulant a l´époque de la Rome antique « Destin nommé Pertinax ».

  La même année, il commence a s´adonner au travail a la télévision – comme scénariste et metteur en scéne. Il tourne une série d´une vingtaine de récits de voyage, surtout de l´Italie et de la Gréce. Ces récits de voyage concernant la Toscane ont été primés au festival de Varese. En 1995, il tourne son premier film artistique documentaire « Espoirs et chagrins de Bulat Okudžava ». Dans les 4 années suivantes, 12 films s´enchaînent créant ainsi un cycle nommé « Les Poêtes d´Europe », cycle hautement apprécié par le public et la critique, qui présentaient les personnages tel que Donovan (Irlande), Hugues Aufray (France), Ian Anderson de Jethro Tull (Angleterre), etc. Ces films ont fait partie de la programmation exclusive de la Télévision tchèque pendant le Festival de Télévision a Cannes. Jiří Vondrák a été le dernier journaliste tchèque a rencontrer Gilbert Bécaud. Au mois d´Octobre 1995, grâce a l´initiative de Jiří Vondrák, les uniques et malheureusement les derniers concerts de Bulat Okudžava se déroulent en République tchèque. Il en sort une série limitée de CD et une émission d´une heure a la Télévision tchèque. Dans la deuxième moitié des années 90, il publie 3 autres livres – Miroslav Donutil – Au milieu de la course (livre biographique des acteurs du Théâtre national), Bulat Okudžava – Le dernier concert (souvenirs des concerts de Bulat Okudžava a Brno et a Prague) et un livre pour les enfants « Les Contes de fée de Dobráčkov ». En 1998, il quitte le domaine musical et ne s´adonne qu´a la création de télévision. En 2000, Pavel Loffelmann, producteur et scénariste de télévision, devient son partenaire a Free Art. Leur premier ouvre commun est une épopée de 13 films, chacun d’une heure, racontant l´histoire du folk tchécoslovaque « Légendes de folk et country ». Le même an, Jiří Vondrák tourne le premier de 36 films du cycle « Au milieu de la course » présentant les personnages de la chanson d’auteur tchèque.

———————————————————————————————————————————————————————
English version

Name – Jiří Vondráček,
Born the 7. 3. 1954 at Litoměřice

Jiří Vondrák entered the world of art at the turn of the 60’s and 70’s influenced by singer-songwriters  like Bob Dylan, Donovan, Bulat Okudzhava and Vladimir Vysotsky. From the end of the year 1969 he performed in public with duo Bodlák- Vondrák. However professional musician and singer-songwriter became in 1979. At first he was a member of musician team Froso Tarasidu. His songs on LPs were released just from time to time mainly due to his attitude against communism. Between 1980 a d 1982 he performed in folk formation Bodlák – Vondrák – Polák and they sold out the concert halls almost in whole Czech Republic.

In 1989 he wrote poetic theatre and musical  collage ,Skutečně jsem nechtěl ublížit nikomu‘ (I really did not mean to harm anyone) , which became one of the main theatre performances of Divadlo na provázku (Goose on a String Theatre) in Brno. A record number of repeat performances were played not only in former Czechoslovakia but also in Austria, Germany and Poland. This play was released on a historical first LP Goose on a String Theatre. His cooperation with the theatre went on an on and had a greater scope – he played in Mark Razovský’s thetre performance Koncert V.  (Concert V.), for Vienna’s Brett Theatre he wrote songs and scenic music. In the play Alibis he was not only composer of the music and songs but he also acted there.

Between 1989 and 1994 he played a few hundred concerts with his band BOWLE on a tour in many countries such as Austria, Germany, Poland, the Netherlands, Russia, Ukraine, Kazakhstan, etc. From this tour the first CD BOWLE 92-93 LIVE was released.

In 1990 his first book was published – a novel set in ancient Rome OSUD JMÉNEM PERTINAX (The fate called Pertinax) – and he visited Bulat Okudzhava for the first time in his dacha in Peredelkino situated just to the southwest of Moscow. The same year he established artistic agency and music publishing company Free Art, which represented in the field of Czechoslovak music the most significant celebrities. Later he release them LPs, CDs and MCs.

In 1994 his first CD  ŠANSONY A PÍSNĚ (Chanson and Songs) was released and he entered the television world as a scriptwriter and director of a serie of around 20 travel documentaries mainly from Italy and Greece. His travel documentaries about Tuscany were awarded on a festival in Italien Varese.

In his other CDs he often took part also as a songwriter : BOWLE – LIVE, VKV – FIALOVÝ VÍKEND (VKV- Violet Weekend), VONDRÁK ZPÍVÁ PÍSNĚ BULATA OKUDŽAVY – PÍSNĚ O MODRÉM BALÓNKU (Vondrák sings the songs of Bulat Okudžava – Songs About The Blue Balloon) and expanded reedition  in 2014 VONDRÁK ZPÍVÁ OKUDŽAVU – MODRÝ BALÓNEK rozšířená reedice (Blue Balloon). Many of his songs are also released on the CDs of other singers.

Between 1994 and 1995 he shot his first artistic documentary movies Porta 94 and NADĚJE A STESKY BULATA OKUDŽAVY (Bulat Okudzava’s Hope and Sadness). In the next four years he made twelve another documentary movies and together with the previousley mentioned  documentary about Bulat Okudzava it created highly regarded series BÁSNÍCI EVROPY (The Poets of Europe), which pictured 13 famous singer-songwriters from 13 countries (for example Donovan- Ireland, Hugues Aufray- France, Ian Anderson from Jethro Tull- England, Herman van Veen- the Netherlands). These movies were included in exceptional offer made by Czech Television for the festival in Cannes. As a last Czech journalist he met Gilbert Bécaud.

In October 1995 at the invitation of Jiří Vondrák took place Bulat Okudžava’s  last concerts in Czech Republic – from this concert was released limited edition CD and a hour long live record made by Czech Television.

In the second half of 90s he published another three books : Biography about the actor of the National Theatre: Miroslav Donutil- UPROSTŘED BĚHU (Miroslav Donutil – In the Middle of the Run) , book of memories about Bulat Okudžava’s concert in Brno and Prague : Bulat Okudžava – POSLEDNÍ KONCERT (Bulat Okudzava – Last Concert) and a book for children POHÁDKY Z DOBRÁČKOVA (Fairytales from Dobráčkov).

Later the second edition of  OSUD JMÉNEM PERTINAX (The fate called Pertinax) was published and he wrote another books : POVÍDKY Z TESKNÉ KAPSY ( Tales from Mournful Pocket) , LEGENDY FOLKU & COUNTRY (Folk and Country Music Legends) and Back Beat.

From the year 1998 he is much more focused on a TV production than music. In 2000  Pavel Loffelman a producer and script writer became his business partner in Free Art. Their first artwork done together was epic series of 13 an hour long movies about the history of Czechoslovak folk music LEGENDY FOLKU A COUNTRY  (Folk and Country Music ). It won the price Porta 2000. In 1998 he shot the first movie to the series UPROSTŘED BĚHU (In the middle of the run) . It consists of 36 movies about famous czech singer-songwriter.

Very aclaimed was his documentary NAVZDORY OSUDU (Despite the Destiny) about Pravomil Raichl and many times awarded documentary JAREK A AMADEUS (Jarek and Amadeus) – Jaroslav Nohavica recasted libretto from opera Cosi fan tute in verse.

Let’s mention some of the awards the documentary JAREK A AMADEUS won : Zlatá Praha 2007 (Golden Prague 2007) , ARTS and Film Telč, European festival of  documentary movies Český Těšín …

His another documentary JIŘÍ SUCHÝ – V TAKOVÝ KRÁSNÝ SPOLEČNOSTI (Jiří Suchý- In Such a Good Company) was awarded on festival ARTS and Film Telč.

Currently he most cooperates with Jarek Nohavica – in Moscow he shot a documentary JAREK V MOSKVĚ (Jarek in Moscow) and he is now preparing a new documentary with Jarek Nohavica.

Moreover 13 big documentary movies altogether called BACK BEAT about  rock’n’roll celebrities of 60’s are already shot and are waiting to be finished.

Up to now he created :

– around 130 documentary movies (+ around 50-60 eposides of various music magazines)

– 9 books (+ he cooperated with different writers on around 10 books)

– 5 CDs

– 4 theatre plays

———————————————————————————————————————————————————————-

Pусский версия

Иржи Вондрак (настоящее имя Иржи Вондрачек)
родился 7 марта 1954 года в г. Литомержице

В сферу искусства входит уже на рубеже 60-70-х гг. под влиянием бардов (Боб Дилан, Донован, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий). Публично выступает с конца 1969 года в дуэте Бодлак-Вондрак. Профессиональным музыкантом и автором-исполнителем становится в 1979 году, сначала как член авторского и музыкального коллектива «Froso Tarasidu». Его песни выходят на немногочисленных пластинках, но и то редко – прежде всего из-за антисоциалистической направленности. С 1980 по сентябрь 1982-го фолковый коллектив Бодлак – Вондрак – Полак собирает полные залы почти по целой стране.

В 1989 году Вондрак пишет театральный музыкально-поэтический коллаж «Я, действительно, никого не хотел обидеть», который стал одним из основных спектаклей «Театра На веревочке» в Брно и игрался рекордное число раз – не только в Чехословакии, но и в Австрии, Германии и Польше. Тот спектакль также вышел и на исторически первом виниловом диске «Театра На веревочке». Его сотрудничество с театром получило более широкий размах – он выступает «На веревочке» в спектакле Марка Розовского «Концерт в …», пишет музыку и песни к нескольким спектаклям театра «Brett» в Вене, где также в постановке «Alibis» выступает не только как автор музыки и песен, но также как их исполнитель и актер.

Со своей группой «BOWLE» в 1989-1994 годах дает несколько сотен концертов в Австрии, Германии, Польше, Голландии, России, Украине, Казахстане и других странах. По следам этих турне выходит и первый CD «BOWLE 92-93 LIVE».

В 1990 году вышла его первая книга – роман об античном Риме «Судьба по имени Пертинакс», и Вондрак впервые гостит у Булата Окуджавы на его даче в подмосковном Переделкино. В том же году он создает арт-агентство и затем – музыкальное издательство «Free Art», представляющее интересы важнейших деятелей чехословацкой музыки и выпускающее их пластинки, диски и магнитофонные кассеты.

В 1994 году выходит его первый диск баллад «Баллады и песни». В том же году Вондрак начинает заниматься и телевизионным творчеством – как сценарист и режиссер снял серию из примерно 20 фильмов-путешествий, главным образом – по Италии и Греции. А его документальные репортажи о Тоскании были оценены на фестивале в итальянском Варесе.

В следующие годы выходят компакт-диски, в которых он участвует как исполнитель и автор: BOWLE «LIVE», VKV «Фиолетовые выходные», Вондрак поет Окуджаву «Голубой шарик», Вондрак, песни Окуджавы «Голубой шарик» (расширенное переиздание, 2014). Его песни выходят также на многочисленных дисках других исполнителей.

В 1994 – 1995 годах Вондрак снимает свои первые художественно-документальные фильмы «Porta 94» и «Надежда и грусть Булата Окуджавы». В следующие четыре года появятся еще двенадцать фильмов, образовавших высоко оцененный критикой и публикой цикл «Поэты Европы», в котором были отражены личности такого масштаба как Донован (Ирландия), Юг Офрэ (Франция), Йен Андерсон из «Jethro Tull» (Великобритания) и другие. Эти фильмы стали составной частью эксклюзивной программы, предложенной чешским телевидением на фестивале телевизионных искусств в Каннах.

Вондрак стал последним чешским журналистом, встретившимся с Жильбером Беко.

В октябре 1995 года по приглашению Иржи Вондрака проводятся единственные и последние концерты Булата Окуджавы в Чехии – с одного из этих концертов выходит ограниченный тираж CD и часовая запись на чешском телевидении.

Во второй половине 90-х издаются следующие три книги: «Мирослав Донутил. Посреди бега» (биографическая книга об актере Национального театра), «Булат Окуджава. Последний концерт» (книга воспоминаний о концертах Булата Окуджавы в Брно и Праге) и книга для детей «Сказки из Добрачкова». В следующие годы вышли книги: «Рассказы из тоскливого кармана», «Легенды F+C» «Back Beat», второе издание «Судьбы по имени Пертинакс».

В 1998 году Вондрак заканчивает с музыкой и посвящает себя уже только телевизионному творчеству. В 2000 году его партнером по «Free Art» становится продюсер и телесценарист Павел Лоффельман, и в качестве их первого совместного произведения возникает эпос из 13 часовых фильмов об истории чехословацкого фолка «Легенды фолка и кантри». За данный цикл Вондрак получил награду «Porta 2000». В том же году он снял первый из 36 фильмов цикла об особенностях чешской авторской песни «Посреди бега».

Высоко оцененным произведением был документальный фильм о Правомиле Райхле «Наперекор судьбе».

В 2005 с трио «VKV» Вондрак совершает турне по США. С тринадцатью концертами группа выступила в четырех штатах Северной Америки.

Из следующих фильмов еще отметим многократно награжденный документальный фильм «Ярек и Амадей» (Я. Ногавица перевел либретто оперы «Cosi fan tute»). Призы: «Золотая Прага» 2007, «ARS and Film» в Телче, Европейский фестиваль документальных фильмов в Чешском Тешине.

Следующим фильмом, получившим приз, был «Иржи Сухи. В такой прекрасной компании» («ARS and Film»).

В октябре 2014 года Вондрак снял следующий фильм с Яромиром Ногавицей «Ярек в Москве» – о пребывании, концертах и признании чешского барда в российской столице.

В том же году он снял документальный фильм «Тихая песня Кленов» и концерт – к 70-летнему юбилею брненского композитора и поэта-песенника Петра Ульриха и к 50-летию творческой деятельности его группы «Клены».

В октябре 2014 года в пражском издательстве «Omega» выходит девятая книга Вондрака «Окуджава, или от Ногавицы к Веревочке». Эту книгу, которую автор с успехом презентовал в рамках своего концерта в зале Чешского центра в Москве 22 января 2015 года, «покрестила» замечательная русская поэтесса и бард Елена Фролова.

В марте 2015 года Вондрак заканчивает следующий тринадцатисерийный документальный цикл «Back Beat» о легендах мирового рока. Цикл приготовлен к премьере на телеканале ČT Art с сентября 2015 года и повторному показу на телеканале ČT2.

За время своей творческой деятельности Иржи Вондрак создал:

– около 130 документальных фильмов (+ около 50-60 серий различных музыкальных передач)

– 9 книг (+ соавторство в примерно 10 других)

– 5 авторских CD

– 4 спектакля